extract_input_subframe.c 2.87 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <fcntl.h>
#include "database.h"
#include "event.h"
#include "config.h"

void usage(void)
{
 printf(
"usage: [options] <file> <frame> <subframe>\n"
"options:\n"
"  -d <database file>    this option is mandatory\n"
"  -v            verbose\n"
 );
 exit(1);
}

int main(int n, char **v)
{
 char *database_filename = NULL;
 void *database;
 int i;
 int input_event_id;
 database_event_format f;
 char *file = NULL;
 int fd;
 int frame = -1, subframe = -1;
 int frame_arg, subframe_arg, buffer_arg;
 int verbose = 0;

 for (i = 1; i < n; i++) {
  if (!strcmp(v[i], "-h") || !strcmp(v[i], "--help")) usage();
  if (!strcmp(v[i], "-d"))
   { if (i > n-2) usage(); database_filename = v[++i]; continue; }
  if (!strcmp(v[i], "-v")) { verbose = 1; continue; }
  if (file == NULL) { file = v[i]; continue; }
  if (frame == -1) { frame = atoi(v[i]); continue; }
  if (subframe == -1) { subframe = atoi(v[i]); continue; }
  usage();
 }
 if (file == NULL || frame == -1 || subframe == -1) usage();

 if (database_filename == NULL) {
  printf("ERROR: provide a database file (-d)\n");
  exit(1);
 }

 database = parse_database(database_filename);

 load_config_file(database_filename);

 input_event_id = event_id_from_name(database, "ENB_PHY_INPUT_SIGNAL");
 f = get_format(database, input_event_id);

 frame_arg = subframe_arg = buffer_arg = -1;
 for (i = 0; i < f.count; i++) {
  if (!strcmp(f.name[i], "frame")) {
   if (frame_arg != -1) goto err;
   if (strcmp(f.type[i], "int")) goto err;
   frame_arg = i;
  }
  if (!strcmp(f.name[i], "subframe")) {
   if (subframe_arg != -1) goto err;
   if (strcmp(f.type[i], "int")) goto err;
   subframe_arg = i;
  }
  if (!strcmp(f.name[i], "rxdata")) {
   if (buffer_arg != -1) goto err;
   if (strcmp(f.type[i], "buffer")) goto err;
   buffer_arg = i;
  }
  continue;
err:
  printf("cannot deal with ENB_PHY_INPUT_SIGNAL from database file\n");
  exit(1);
 }
 if (frame_arg == -1 || subframe_arg == -1 || buffer_arg == -1) goto err;

 fd = open(file, O_RDONLY);
 if (fd == -1) { perror(file); exit(1); }

 /* get wanted frame/subframe */
 while (1) {
  char v[T_BUFFER_MAX];
  event e;
  e = get_event(fd, v, database);
  if (e.type == -1) break;
  if (e.type != input_event_id) continue;
  if (verbose)
   printf("input frame %d subframe %d size %d\n",
       e.e[frame_arg].i, e.e[subframe_arg].i, e.e[buffer_arg].bsize);
  if (!(frame == e.e[frame_arg].i && subframe == e.e[subframe_arg].i))
   continue;
#if 0
for (i = 0; i < e.e[buffer_arg].bsize/2; i++) {
short *x = e.e[buffer_arg].b;
x[i] *= 14;
}
#endif
  fwrite(e.e[buffer_arg].b, e.e[buffer_arg].bsize, 1, stdout);
  fflush(stdout);
  return 0;
 }

 printf("frame %d subframe %d not found\n", frame, subframe);
 return 0;
}