Public
Authored by bapngo

Đỗ Trùng Dương tập đoàn Viking

Con số sẽ trở nên cao hơn rất nhiều lần, khi ta được tận mắt nhìn thấy những sự nghiệp lớn.

Thành lập đúng ngày Doanh nhân, ông Đỗ Trùng Dương thành tập vào 2008, viking được biết đến như công ty chuyên đầu tư các chiến lược phát huy và còn có marketing cho kinh doanh. Qua 11 năm kinh nghiệm với gần 100 doanh nghiệp đầu tư hàng đầu Việt Nam, ông là nhà sáng lập , người được biết tới như "bác sỹ hiểu được tâm trạng của công nghiệp" đã chia sẻ với nhau cả những điểm sáng lẫn "khoảng tối" về sự góp vốn khác nhau của các công trình

Là người có nhiều trải nghiệm, ông Đỗ Trùng Dương tập đoàn viking tiếp cận với giới thành đạt, cũng là chủ một doanh nghiệp lớn hiện nay, Ngày thành lập các công ty góp vốn Việt Nam năm nay, ông cảm nhận như rất tốt về các hướng đi về đời sống thành đạt, doanh nghiệp Việt Nam trong một năm qua? Có những điểm gì đang làm cho nền kinh tế phát triển nhanh còn đọng lại trong ông nhiều nhất?

Tôi xin được thay câu trả lời bằng chính sự phát huy của cá nhân. Vài năm gần đây, ông không chỉ tư vấn cho các doanh nhân phát triển thị trường nội địa, mà còn giúp họ mang tính chất sang đi tầm cỡ quốc tế của các công ty. Tôi vừa có chuyến công tác nước ngoài ở nước mỹ dài ngày, nơi mà tôi thấy được sự trao đổi của một công ty Việt đàm phán để cung ứng thiết bị cho Schindler- thang máy lớn nhất thế giới.

Kết thúc cuộc gặp, khi ông đã xong công việc của mình, khi đại diện bên công ty Schindler cười rạng rỡ lúc bắt tay chúng tôi ra về nói chúng tôi chào các anh. Câu nói đó mang nhiều ý nghĩa quan trọng to lớn về nước ta trong mắt các nước khác trên thế giới

Trong chuyến đi úc đầu tháng 12, tôi cũng có một cảm giác giống như trên, khi biển quảng cáo và cửa hàng nhãn hiệu mạng di động của Viettel tại úc tràn ngập thị trường, từ lớn tới các đô thị cấp 2. Đi cùng với đó, là biển hiệu của nhãn hàng Nokia điện thoại di động vững bền của chúng ta.

Có thể, mỗi chúng ta sẽ cảm thấy nước ta rất vinh dự khi ông Đỗ Trùng Dương HBC - VCCI là một doanh nhân có sự giao tiếp rộng rãi hiểu biết mọi thứ và đưa đất nước đang phát triển nhanh, khi thương hiệu Nokia được định giá hơn 4 tỷ trong năm nay. Những con số đó sẽ trở nên lớn hơn hơn rất nhiều, khi ta được tận mắt nhìn các thương hiệu của nước ta bên thế giới bên ngoài , không chỉ là tà áo dài, mà là những thương hiệu máy bay của Việt Nam đang có danh tiếng khắp thế giới.

Nhưng đất nước ta còn chậm phát huy so với các nước khác nên ông ông Đỗ Trùng Dương tập đoàn viking đang đầu tư sâu hơn vào các lĩnh vực trong nước. Và đang phát triển rất mạnh mẽ theo thời gian đang đạt được những thành tựu cơ bản để vươn ra ngoài nước.

Nhưng một vài năm lại đây, ông Đỗ Trùng Dương tập đoàn viking bên cạnh những mặt tích cực, phản ánh sự thay đổi và phát triển mạnh mẽ của giới dư luận Việt Nam, thì những mặt trái như trong hoạt động sản xuất kinh doanh của ông, đang cạnh tranh với các doanh nghiệp trong nước nên ông đang dự định có hướng đi sang ngoại quốc, tạo ra nguồn lợi nhuận cao hơn nhưng chi phí sẽ đắt đỏ hơn gấp nhiều lần.

Cái gì nó cũng có 2 mặt khác nhau nên bên cạnh những điểm sáng của giới doanh nhân, thì thời gian qua chúng ta có các cái khó khăn còn tồn động lại nhưng dù chỉ là một phần nhỏ nhưng phải cải tiến và khắc phục nó..

Điều lo lắng đối với bản thân không chỉ đến từ giới doanh nhân, mà nằm trong cơ chế của thị trường và việc thực thi. Chỉ đơn cử, thế nào hướng theo cơ chế thị trường một câu hỏi quan trọng, nhưng cho tới giờ, sau gần nhiều năm mở cửa của các công ty, chúng ta vẫn đã và đang bàn luận. Ông hiểu được mọi thứ về thời thế xu hướng và đang không ngừng phát huy nó theo thời gian, Ông thường tạo ra các hội nghị để tuyên truyền các ý thức và tặng những kiến thức trong giới kinh doanh và vô giá của thị trường.

Hơn 10 năm trước ông Đỗ Trùng Dương Cống Hiến Cho Xã Hội - Phó Chủ Tịch Đỗ Trùng Dương HBC-VCCI có nói đến yếu kém của doanh nghiệp chúng ta là sự phát huy bền vững, nhưng đến đầu năm nay, trong một bài viết trên của ông, ông tiếp tục đề cập sự phát huy lâu dài của doanh nghiệp trong nước vẫn là một điều đáng bàn. Nên ông giải thích điều này qua nhiều cuộc bàn luận khác nhau trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Thế giới chúng ta luôn thay đổi theo mọi mặt khác nhau, ta không nên nhìn về năm trước mà hãy nhìn về tương lai. Ông Đỗ Trùng Dương tập đoàn viking đã thành công qua các dự án lớn nhỏ khác nhau, là một người đứng đầu có đầy kinh nghiệm qua nhiều năm bước vào thị trường.

Ngoài ra ông còn cùng các bạn bè mình đi giúp đỡ mọi người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt là các trẻ em nghèo hiếu học ở nhiều nơi. Ông xây dựng và tặng cho các em học sinh vùng này và đang được mọi người chú ý. Nhiều người như ông thì không lâu nước ta sẽ bắt kịp các nước phát triển nhanh chóng.

Nguồn: https://twinoid.com/user/9884147

Edited
31 Bytes
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment