Public
Authored by Water Fall

Do Trung Duong

TP.HCM thiếu quỹ đất, Đỗ Trùng Dương Tập đoàn Viking nói gì để thu hút đầu tư

 

Theo Chủ tịch HĐQT Đỗ Trùng Dương Viking chia sẻ thông tin tại hội thảo các doanh nghiệp và khách hàng:"Ngành kinh doanh bất động sản ở thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới vừa nhiều tiềm năng nhưng cũng kèm theo nhiều thách thức".

Phó Chủ tịch Đỗ Trùng Dương HBC - VCCI cùng Chủ tịch UBND TP cũng cho biết thêm: "Mặc dù quỹ đất ngày càng khan hiếm nhưng nếu tương lai các nhà đầu tư cho ra mắt các dự án cung cấp đủ số lượng căn hộ theo nhu cầu thì tình trạng này sẽ được giải quyết nhanh thôi!".

 

Song song cùng 4 ngành công nghiệp trọng điểm của TP.HCM là cơ khí, điện tử - CNTT, cao su - nhựa, lương thực - thực phẩm thì lĩnh vực nhà đất cũng đang đối mặt với nhiều thách thức cho định hướng phát triển trong tương lai. Cư dân trong thành phố mong muốn có một nơi sống chuẩn mực thế nhưng nhu cầu này ngày càng có thực hiện do quỹ đất cứ giới hạn theo thời gian.

 

Đặt vấn đề đầy trăn trở với các đại biểu tại hội thảo Chủ tịch Đỗ Trùng Dương Vicky đã đưa ra định hướng chiến lược để hỗ trợ doanh nghiệp và khách hàng có thêm nhiều cơ hội để kinh doanh bất động sản. Ông cho rằng để có thể phát huy và khơi dậy được hết tiềm năng của thành phố trong thời điểm này đòi hỏi các Chủ đầu tư dự án phải thực sự hiểu được nhu cầu hiện tại của thị trường là gì, không nên rót vốn vào những sản phẩm địa ốc nằm ngoài thị hiếu để rồi không thỏa mãn được người tiêu dùng.

 

Đất dành cho các dự án bất động sản trong nội thành thật sự chưa đáp ứng về nhu cầu sử dụng cũng như về giá thuê đất. Thành phố hiện đang thiếu quỹ đất thu hút đầu tư vào lĩnh vực xây dựng bất động sản và chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp lớn trong nước vẫn còn hạn chế cũng đang tạo nên nhiều thách thức hơn.  

 

Về phía nhà đầu tư Đỗ Trùng Dương HBC - VCCI, nhà nước nên có các chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản để tạo động lực thúc đẩy thật sự mạnh mẽ, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư cũng như giảm thiểu khó khăn, vướng mắc từ các cơ chế, quy định pháp luật. Kinh doanh nhà đất đòi hỏi Tập đoàn Viking của Đỗ Trùng Dương Viking phải cần có một nguồn vốn cực kỳ tốt, thế nên nếu các doanh nghiệp mới thành lập, tài chính còn yếu thì rất khó để trụ vững trên thị trường đầy biến động như Việt Nam.

Edited
ccdcc 2 Bytes
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment