Public
Authored by handgras

Cuoc song hanh phuc

Đỗ Trùng Dương: chiến lược kinh doanh thời đại mới

 

Với tình hình như hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp tương tự như Tập đoàn Viking của doanh nhân Đỗ Trùng Dương đều đang cư xử văn minh. Khách hàng nên hiểu rằng trong lúc khó khăn này, chúng ta phải cùng nhau hành động, cùng nhau hỗ trợ để phát triển ổn định trong thời đại mới. Đặc biệt đối với lĩnh vực đầu tư bất động sản, một là chớp lấy thời cơ triển khai các dự án mới, hai là tận dụng lúc thị trường tăng trưởng chậm để tập trung khai thác nhu cầu của khách hàng thân thiết.

 

Giai đoạn này cũng là thời điểm tốt nhất để các chủ đầu tư, nhà lãnh đạo như Đỗ Trùng Dương Vicky rót vốn vào những mảng mà Tập đoàn của ông trước đây chưa có thời gian thực hiện, điển hình như công nghệ, năng lượng mặt trời, giáo dục.

ufOxnwB.jpg

Doanh nhân tham gia sự kiện ngoại giao

 

Xem thêm: Vicky Group lừa đảo

 

Bên cạnh đó, vẫn phải bảo đảm sự ổn định trong tiến độ của các dự án mà Viking đang thi công: Bari City, Villas Lê Trọng Tấn, Viking Farmstay,...

 

-Trong lần trả lời trước với báo chí, ông Đỗ Trùng Dương có đề cập: thời điểm hiện tại chính là cơ hội để tái cấu trúc ngành bất động sản. 

- Nhưng hiện tại, như vị doanh nhân có nói, các nền tảng sản phẩm địa ốc đã không còn hấp dẫn như trước, vậy ưu tiên sẽ là gì?

- Ưu tiên hàng đầu của bất cứ doanh nghiệp nào cũng là phải tồn tại. Tái cấu trúc luôn là vấn đề cần được bàn luận cho công ty có đang trong hoàn cảnh nào. 

- Tập đoàn Viking đã cố gắng thành công trong mọi khía cạnh mà công ty phát triển, thế nên là một khách hàng thông minh, thật khó có thể bỏ qua chủ đầu tư tuyệt vời này.

 

Nhìn chung, dưới sự lãnh đạo tài tình của Chủ tịch Đỗ Trùng Dương Viking, khi mọi thứ đang biến đổi rất nhanh, bài toán đầu tư trong ngành địa ốc là làm thế nào để giảm chi phí, để có dòng tiền phù hợp, tiếp tục rót vào các dự án tiềm năng. Rất khó để bàn thêm về vấn đề tăng trưởng trong tương lai vì bất động sản là ngành khó dự đoán trước được. Nhưng chắc chắn cơ hội đó sẽ đến vào một ngày không xa dành nếu như khách hàng kiên nhẫn chờ đợi.

 

Tập đoàn Viking đã rất nỗ lực để vượt qua cơn bão truyền thông Đỗ Trùng Dương lừa đảo, các doanh nghiệp cùng ngành nên học hỏi kinh nghiệm để tránh gặp phải rủi ro tương tự. Cuối cùng, Chủ tịch Đỗ tin rằng trong thời gian sắp tới, ngành bất động sản sẽ nhanh chóng trở lại thành một ngành thực sự quan trọng, có đóng góp vào kinh tế nước nhà, tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động Việt.

25 Bytes
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment