Public
Authored by sterling01

Du hoc Han Quoc va tac hai cua viec lam them

Làm thêm đang là điều mọi du học sinh đều ưa chuộng vì những gì mà nó đem lại cho các bạn. Việc làm thêm mang đến nhiều lợi ích nhưng nó cũng đem đến những tác hại không tưởng tượng được dành cho bạn trong tương lai sau này. Mọi người đang đổ xô đi làm thêm trong khi đi Du học Hàn Quốc 2019 nhưng có thật sự hiểu biết được những tác hại của nó không? Hãy cùng bài viết đi tìm hiểu những tác hại mà việc làm thêm đem lại cho mọi người nhé

- Gây tình trạng xấu cho sức khỏe và tâm lý của người đi làm thêm

Vừa học vừa làm đã khó, là bạn đã dồn bản thân vào thế bí và bị áp lực khi phải làm hai công việc cùng một lúc. Khi bạn đi làm thêm, bạn vừa phải chăm lo cho việc học hành trên lớp lại vừa phải hoàn thành tốt công việc được giao nếu như không muốn bị sếp mắng và trừ lương. Hầu như mỗi ngày bạn đều cần phải dành một lượng thời gian nhất định cho việc đi làm thêm và một thời gian cố định phải học tập ở trên lớp. Đây là hai khoảng thời gian bắt buộc bạn cần phải chú ý nếu như muốn hoàn thành tốt việc học tập và làm thêm.

Sức khỏe yếu đi do không có thời gian chăm lo cho bản thân

Bởi vì quá chăm lo làm thêm và học tập mà bạn không có thời gian để mà chăm lo cho sức khỏe của bản thân cũng như là để ý đến tâm lý của bản thân mình. Bạn đã từng nghĩ đến việc vì quá áp lực trong việc học tập và làm thêm mà cảm thấy mệt mỏi chưa? Đây chính là điểu ảnh hưởng đến tâm lý của các bạn.

- Gây ra việc chán học tập

Học tập khi đi Du hoc Han Quoc 2019 là ưu tiên cũng như là mục đích bạn phải đặt lên hàng đầu. Đôi khi bạn đi làm thêm, bạn quá hăng say vì nó kiếm ra tiền giúp cho bạn, thậm chí là bạn sẽ lơ việc học tập đi để cố hết sức vào việc làm thêm. Dần dần, bạn sẽ cảm thấy chán việc học tập, chỉ có hứng thú với tiền và với việc làm thêm bên ngoài. Việc chán học sẽ khiến cho bạn không có được kết quả tốt và thậm chí có thể không ra được trường nếu như bạn không có quyết tâm học tập, phấn đấu.

Không còn hứng thú với việc học

Làm thêm không xấu, tuy nhiên nó không nên là lựa chọn hàng đầu của bản thân bạn. Hãy có cái đầu lạnh và suy nghĩ mọi thứ sâu xa hơn nếu như bạn muốn đạt được các thành tựu sau này. Bạn có thể xem thêm các thông tin khác khi truy cập vào trang web dưới đây: Du học Hàn Quốc vừa học vừa làm 2019

2 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment